पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
राजाराम राउत खरिदार ९८१२१७७४५१
बिकाउ यादव खरिदार ९८०७६८३०३०
पवन कुमार दास अमिन dasp83566@gmail.com 9869557020
रबि सिंह दर्लामी कम्प्युटर अपरेटर