कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
चुडाराज भट्टराई कार्यकारी अधिकृत 9854031052
चक्र प्रसाद अधिकारि लेखा अधिकृत 9813378298
ई.राकेश कुमार यादव इन्जिनियर 9817837024
सबिना कुमारी यादव खरिदार 9864033705
नवल किशोर ठाकुर ना.सु 9844862621
सन्जिव कुमार साह सूचना अधिकारी sanjeevsah9804@gmail.com +9779804835728
चन्द्रिका प्रसाद यादव खरिदार 9823552257