कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
चुडाराज भट्टराई कार्यकारी अधिकृत 9854031052
अशिष ढु‌गेल ना.सु 9805249765
पुजा कुमारी साह खरिदार 9812155291
नविन न्याैपाने सूचना अधिकारी nabinneypane@gmail.com +9779844216422
चक्र प्रसाद अधिकारि लेखा अधिकृत 9813378298
ई.राकेश कुमार यादव इन्जिनियर 9817837024
सबिना कुमारी यादव खरिदार 9864033705
नवल किशोर ठाकुर ना.सु 9844862621
सन्जिव कुमार साह ना.सु sanjeevsah9804@gmail.com +9779804835728
चन्द्रिका प्रसाद यादव खरिदार 9823552257