FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
घ वर्ग ईजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 02/05/2024 - 14:14 PDF icon gh barg.pdf
सोनामाई मन्दिर संरक्षण सम्बर्धन समितिको विधान २०८० ८०/८१ 01/30/2024 - 12:34 PDF icon सोनामाई मन्दिर समिति.pdf
भू-उपयोग क्षेत्र बर्गीकरण आधार तथा मापदण्ड, २०८० ७९/८० 07/20/2023 - 13:43 PDF icon wabsite.pdf
बालपोषण अनुदान सँग सम्बन्धित अभिभावक कक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८० ७९/८० 06/07/2023 - 17:19 PDF icon बाल संवेदनशिल.pdf
स्थानीय तहका पदधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक ७९/८० 05/12/2023 - 12:22 PDF icon Madhesh Province sewa subidha bidhyek.pdf
शिक्षण सहयोग अनुदान कार्यविधि-२०७९ ७९/८० 01/05/2023 - 11:16 PDF icon शिक्षण सहयोग अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि, २०७९.pdf
औरही नगरपालिकाको राजपत्र ७७/७८ 09/23/2021 - 08:41 PDF icon Sthaniya Rajpatra - aurahi.pdf
प्रशासकीय कार्यविधि नियमति गर्ने ऐन, २०७७ ७७/७८ 09/23/2021 - 08:09 PDF icon Prashasakiya Karyabidi - Aurahi.pdf
नगर शिक्षा ऐन, २०७७ ७७/७८ 09/23/2021 - 08:06 PDF icon SIkhya Ain - Aurahi.pdf
सहकारी ऐन, २०७७ ७७/७८ 09/23/2021 - 08:06 PDF icon Shakari Ain - Aurahi.pdf

Information Officer

Information Officer