FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
निलाम्बर मिश्र नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नगरपालिकाको कार्यालय nilambar227@gmail.com 9854030227
धीरेन्द्र लाल कर्ण शिक्षा प्रशासन अधिकृत (आठाैँ) शिक्षा, यूवा तथा खेलकुद शाखा labhdlk@gmail.com 9829774280
मनोज कुमार महरा लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा manojkumarmahara0@gmail.com 9864592960 9824877667
धन बहादुर राई शिक्षा प्रशासन अधिकृत (छैठाैं) शिक्षा, यूवा तथा खेलकुद शाखा/ सूचना अधिकारी raidhanabdr41@gmail.com 9844197706
रविन्द्र कुमार यादव स्वास्थ्य अधिकृत (छैठाैं) स्वास्थ्य शाखा a1rabindrayadav@gmail.com 9814867376
चन्द्र भुषण ठाकुर प.नि.सु.नि. (छैठाैं) स्वास्थ्य शाखा thakurchandrabhushan975@gmail.com 9854031907
संतोष कुमार यादव इन्जिनियर पूर्वधार विकास शाखा प्रमुख skyadav.dhanusha@gmail.com 9815890085
ई.श्री गंगाराम यादव ऊर्जा तथा वातावरण अधिकृत याेजना शाखा ergangaramyadav@gmail.com 9844511805
विजय कुमार यादव लेखापाल (पाँचाै) आर्थिक प्रशासन शाखा azizvijay2073@gmail.com 9807692664
दिपेन्द्र कुमार सिंह आ.ले.प. सहायक (पाँचाै) आर्थिक प्रशासन शाखा dipubabu743@gmail.com 9808942788
मुकेश महतो एम.आई.एस. अपरेटर (पाँचाै) सूचना तथा सञ्चार प्रविधी शाखा mukeshmahato538@gmail.com 9854034175
उमेश यादव एम.आई.एस. अपरेटर (पाँचाै) सेवा ईकाइ a1umeshyadav@gmail.com 9823575988
संजीव कुमार साह सहायक पाँचाै वडा नं. १ र २ का वडा सचिव sanjeevsah9804@gmail.com 9804835728
बिकाउ यादव सहायक चाैथाे वडा नं. ५ का वडा सचिव ९८०७६८३०३०
लक्ष्मण तामाङ सहायक चाैथाे वडा नं. ४ र ६ का वडा सचिव lakshmantamang63@gmail.com 9801680175
नवल किशोर ठाकुर वडा नं. ८ का वडा सचिव 9844862621
रामजी प्रसाद यादव प.से.प्रा. (पाँचाै) पशु सेवा शाखा ९८०३००७४२५
मैथुल प्रसाद यादव प.से.प्रा. (पाँचाै) पशु सेवा शाखा 9813445118
शिवश‌ंकर यादव प.से.प्रा. (पाँचाै) पशु सेवा शाखा vet.pradip48@gmail.com 9815818097
बिमलेन्द्र यादव सव इन्जिनियर पूर्वाधार विकास शाखा bimlendracivil95@gmail.com 9807806539
सुरेश प्रसाद साह सव इन्जिनियर पूर्वाधार विकास शाखा sureshmapa1989@gmail.com 9817822008
अनिल कुमार यादव सव इन्जिनियर पूर्वाधार विकास शाखा mranila264@gmail.com 9817830584
विपिन कुमार मण्डल सव इन्जिनियर पूर्वाधार विकास शाखा bipinmandal820@gmail.com 9844218642
राजानन्द यादव अमिन पूर्वाधार विकास शाखा rajanandyadav321@gmail.com 9812042000
सबिना कुमारी यादव स.म.बि.नि. (चाैथाे) महिला तथा बालबालिका शाखा a1sabinayadav@gmail.com 9864033705
कविता विष्ट संग्रोला ना‍.प्रा.स.(पाचौ) कृषि शाखा bistakabita47@gmail.com 9812187657
मन्जु कुमारी महरा फिल्ड सहायक (चाैथाे) सेवा ईकाइ 9813437175
अनिल थारु सहायक चाैथाे उधम सहजकर्ता tharua522@gmail.com 9863159414
दयाराम साह कानु ना.प‍.स्वा.प्रा. (चाैथाे) पशु सेवा शाखा dayaramsah091@gmail.com 9844223293 9814275985
नविन कुमार यादव सहायक चाैथाे कृषि शाखा nabin7122@gmail.com 9819620621
सतेन्द्र कुमार ठाकुर सहायक चाैथाे कृषि शाखा satendrakumarthakur078@gmail.com 9807654127
चन्द्रिका प्रसाद यादव सहायक चाैथाे फिल्ड cpy@gmail.com 9844056557
तिसलाल यादव कार्यालय सहयाेगी नगरपालिका कार्यालय aurahimunmahottari@gmail.com 9819682659
राजाराम राउत सहायक चाैथाे प्रशासन शाखा 9812177451
राम आधार साह कार्यालय सहयाेगी नगरपालिकाको कार्यालय 9807810512

Pages

जन प्रतिनिधि

पूर्व जन प्रतिनिधि